Reval Cup 2017

I FIFA reeglid

Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Reval Cup 2017 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

NB! Kui FIFA reeglid ja Reval Cup 2017 turniiri reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

Võistkonna suurus ja mänguajad

Vanusegrupp Staadion Mängijaid Mängu pikkus Pall Suluseis Kuupäevad
G2003/2004 Männiku hall 11v11 2×20 min 4 + 11. – 12.11.17
B2004 Sõle tn. Jalgpallihall 11v11 2×20 min 4 + 18. – 19.11.17
B2008 Männiku hall 7v7 2×18 min 4 18. – 19.11.17
B2009 Männiku hall 7v7 2×18 min 3 18. – 19.11.17
B2003 Sõle tn. Jalgpallihall 11v11 2×20 min 5 + 25. – 26.11.17
G2005/2006 Männiku hall 8v8 2×20 min 4 + 25. – 26.11.17
G2007/2008 Männiku hall 8v8 2×20 min 4 25. – 26.11.17
B2002 Sõle tn. Jalgpallihall 11v11 2×20 min 5 + 2. – 3.12.17
B2005 Männiku hall 11v11 2×20 min 4 + 9. – 10.12.17
B2005 challenge Sõle tn. Jalgpallihall 8v8 2×20 min 4 + 9. – 10.12.17
B2006 Sõle tn. Jalgpallihall 8v8 2×20 min 4 + 16. – 17.12.17
B2007 Sõle tn. Jalgpallihall 8v8 2×20 min 4 16. – 17.12.17
B2006 challenge Männiku hall 8v8 2×20 min 4 + 16. – 17.12.17
B2007 challenge Männiku hall 8v8 2×20 min 4 16. – 17.12.17

Vahetused kõigil: Edasi-tagasi.

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

Turniiril võib poiste vanuseklassis 2000/2001, 2002, 2003, 2004 ja tüdrukute vanuses 2003/04 osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Vanuseklassides 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 poistele ning 2005/06 ja 2007/08 tüdrukutele on ühes võistkonnas lubatud osalema maksimaalselt kuni 2 mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks:  2005. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest 2 mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2004.

 

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Reval Cup 2017 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

 

V Staadion

Reval Cup 2017 mängud toimuvad  Männiku staadionil. Turniiril peetavaid mänge mängitakse kunstmurul, väljaku aadress on Võidu tn. 16.

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

 

VI Turniiri süsteem

Reval Cup 2017 on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 5-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

  1. omavaheline mäng
  2. üldine väravatevahe
  3. löödud väravate arv
  4. distsiplinaarkaristused
    a) mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
    b) punased kaardid
  5. loos

Play-off süsteemis  mängitakse Reval Cup 2017 turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 1 nädal enne turniiri algust.

 

VII Penaltid

Play-off’is (kohamängudes)  ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Vanuseklassides löödavate penaltite arv:

Poisid 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja tüdrukud 2005/06, 2007/2008 –  3 penalti.
Poisid 2000/2001, 2002, 2003, 2004 ja tüdrukud 2003/2004 –  3 penalti.

 

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu.  Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel,  reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aksepteeritud.

Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.

Protesti menetlemise tasu on 75 EUR.  Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

 

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.
NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

 

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on  tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

 

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 7 mängijat (vanusegrupp poisid 2000/2001, 2002, 2003, 2004 tüdrukud 2003/04) ja 5 mängijat (vanusegrupid 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja tüdrukud 2005/06, 2007/08) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus.

 

XII Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega.

 

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Reval Cup 2017 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine. Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

 

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Reval Cup 2017 peetavaks mänguks.

NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse.  Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.

Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

 

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülerivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

 

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Reval Cup 2017 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest  turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

 

XVII Mängupallid

Reval Cup 2017 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget “FIFA APPROVED” või “FIFA INSPECTED”.

 

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile leino.lonsu@gmail.com

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud  turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja, mis kinnitab turniriile saabumist, nõustuma Reval Cup 2017 reeglitega ning kursis olema võimalike muudatusega.

NB! Võistkond, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniriile mängima!

 

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 5 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste. Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

Võistkonna suurus poiste vanuses 2000/2001, 2002, 2003, 2004, B2005 tüdrukute vanuseklassis 2003/2004 on 22 mängijat.

Võistkonna suurus poiste vanuseklassides C2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ja tüdrukud 2005/06, 2007/08 on 16 mängijat.

 

XX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB!  Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!