fbpx

Informatsioon ja reeglid

I FIFA reeglid

Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Reval Cup 2020 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

NB! Kui FIFA reeglid ja Reval Cup 2020 turniiri reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

II Võistkonna suurus ja mänguajad

Vanusegrupp Staadion Mängijaid Mängu pikkus Pall Suluseis Kuupäevad
Poisid 2005 Sõle hall/Lasnamäe hall 11v11 2×20 min 5 + 01. – 02.02.20
Poisid 2006 Sõle hall/Lasnamäe hall 11v11 2×20 min 5 + 08. – 09.02.20
Tüdrukud 2004/2005 Sõle hall 11v11 2×20 min 5 + 15. – 16.02.20
Poisid 2008 Sõle hall 8v8 2×18 min 4 + 29.02 – 01.03.20
Poisid 2009 Männiku hall 8v8 2×18 min 4 + 07. – 08.03.20
Poisid 2010 Männiku hall 7v7 2×18 min 4 07. – 08.03.20
Tüdrukud 2004/2005 Sõle hall/Lasnamäe hall 11v11 2×20 min 5 + 07. – 08.11.20
Tüdrukud 2006/2007 Männiku hall 11v11 2×20 min 5 + 07. – 08.11.20
Poisid 2007 Sõle hall/Lasnamäe hall 11v11 2×20 min 5 + 14. – 15.11.20
Poisid 2011 Männiku hall 7v7 2×18 min 4 14. – 15.11.20
Poisid 2012 Männiku hall 5v5 2×18 min 3 14. – 15.11.20
Poisid 2006 Sõle hall/Lasnamäe hall 11v11 2×20 min 5 + 21. – 22.11.20
Tüdrukud 2008/2009 Männiku hall 8v8 2×18 min 4 + 21. – 22.11.20
Tüdrukud 2010/2011 Männiku hall 8v8 2×18 min 4 21. – 22.11.20
Poisid 2005 Sõle hall/Lasnamäe hall 11v11 2×20 min 5 + 28. – 29.11.20
Poisid 2008 Männiku hall/Lasnamäe hall 11v11 2×20 min 5 + 05. – 06.12.20
Poisid 2008 Challenge Sõle hall 8v8 2×18 min 4 + 05. – 06.12.20
Poisid 2009 Sõle hall 8v8 2×18 min 4 + 12. – 13. 12. 20
Poisid 2009 Challenge Männiku hall 8v8 2×18 min 4 + 12. – 13. 12. 20
Poisid 2010 Lasnamäe hall 8v8 2×18 min 4 12. – 13. 12. 20
Poisid 2010 Challenge Männiku hall 8v8 2×18 min 4 12. – 13. 12. 20

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

Turniiril võib poiste vanuseklassides kus mängitakse 11v11 osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Vanuseklassides kus mängitakse 7v7, 8v8  on ühes võistkonnas lubatud osalema maksimaalselt kuni 2 mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks: 2008. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest 2 mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2007.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Reval Cup 2020 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel ühel nädalavahetusel lubatud mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

V Staadion

Reval Cup 2020 mängud toimuvad Tallinnas Männiku staadioni hallis (aadress Võidu 16), Sõle tn. Jalgpallihallis (aadress Sõle tn 40) ning Lasnamäe jalgpallihallis (Punane tn. 45). Turniiril peetavaid mänge mängitakse kunstmurul.

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VI Turniiri süsteem

Reval Cup 2020 on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 5-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

  1. omavaheline mäng
  2. üldine väravatevahe
  3. löödud väravate arv
  4. distsiplinaarkaristused
    a) mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
    b) punased kaardid
  5. loos

Play-off süsteemis mängitakse Reval Cup 2020 turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 1 nädal enne turniiri algust.

VII Penaltid

Play-off’is (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.
Vanuseklassides löödavate penaltite arv:
Kõikides vanuserühmades lüüakse 3 penaltit.

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud.

Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.

Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.
NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 7 mängijat (vanusegrupid 11v11) ja 5 mängijat (vanusegrupid 7v7 ja 8v8). 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus.

XII Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega.

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Reval Cup 2020 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine. Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Reval Cup 2020 peetavaks mänguks.

NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.

Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülerivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Reval Cup 2020 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Reval Cup 2020 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget “FIFA APPROVED” või “FIFA INSPECTED”.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile info@revalcup.eu.

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja, mis kinnitab turniriile saabumist, nõustuma Reval Cup 2020 reeglitega ning kursis olema võimalike muudatusega.

NB! Võistkond, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniriile mängima!

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 5 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.
Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

Võistkonna suurus vanusegrupid 11v11 on 22 mängijat.
Võistkonna suurus vanusegrupid 7v7 ja 8v8 on 16 mängijat.

XX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!